Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Θήβας

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων στη καθαριότητα – εστίαση – σίτιση – φύλαξη του αρθρου 63 Ν. 4430 & 107 Ν. 4461 – 31-3-2017

1. Ανακοίνωση:

Download (PDF, 280KB)

2. Παράρτημα:

Download (PDF, 281KB)

3. Εντυπο αίτησης:

Download (PDF, 109KB)