Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 1/2017

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων στη καθαριότητα – εστίαση – σίτιση – φύλαξη του αρθρου 63 Ν. 4430 & 107 Ν. 4461 – 31-3-2017

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ :

Download (PDF, 221KB)

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΕ:

Download (PDF, 408KB)

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΕ:

Download (PDF, 583KB)