Προκήρυξη Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Θήβας

Προκήρυξη για την πλήρωση των κάτωθι θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γ.Ν. Λιβαδειάς-Γ.Ν. Θηβών (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας) :

1. Μία (1 ) θέση Διευθυντή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση , προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας ( για το Τ.Ε.Π. )

2. Μία (1 ) θέση Επιμελητή Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση,  προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας ( για το Τ.Ε.Π. )

3. Μία (1 ) θέση Επιμελητή Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση , προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας ( για το Τ.Ε.Π. )

4. Μία (1 ) θέση Επιμελητή Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ή Π ΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση , προνοσοκομειακή περίθαλψηκαι διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας ( για το Τ.Ε.Π. )

5. Μία (1 ) θέση Επιμελητή Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ για το Παθολογικό Τμήμα και

6. Μία (1 ) θέση Επιμελητή Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ για το Αναισθησιολογικό Τμήμα

 

Αναλυτικά η προκήρυξη :

Download (PDF, 275KB)