Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 1/2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 1/2017

  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων στη καθαριότητα – εστίαση –...

Ανακοίνωση που αφορά την υποβολή των αιτήσεων ΣΟΧ 1/2017

Ανακοίνωση που αφορά την υποβολή των αιτήσεων ΣΟΧ 1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΟΧ  1 2017

1 2 3 17