Τελευταία Νέα

Ανακοίνωση που αφορά την υποβολή των αιτήσεων ΣΟΧ 1/2017

Ανακοίνωση που αφορά την υποβολή των αιτήσεων ΣΟΧ 1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΟΧ  1 2017

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Θήβας

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Θήβας

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων στη καθαριότητα – εστίαση – σίτιση –...

1 2 3 4 17