Λίστες χειρουργείου

Πίνακας με Κατηγορίες Χειρουργείων

Κατηγορία Εκτίμηση περιστατικών Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
1. Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα Μέχρι 2 εβδομάδες
2. Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα 3-6 εβδομάδες
3. Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργεία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 7-12 εβδομάδες
4. Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 12-24 εβδομάδες
5. Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη 24 εβδομάδες και πάνω

 

 

Προγραμματισμένη Λίστα Χειρουργείων από 29 Ιανουαρίου 2018 έως και 11 Φεβρουαρίου 2018

Download (PDF, 40KB)

****************************************************************************************************************************

 

Πραγματοποιηθέντα Χειρουργεία από 01 Οκτωβρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017

Download (PDF, 62KB)

Πραγματοποιηθέντα Χειρουργεία από 01 Ιουνίου 2017 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2017

Download (PDF, 68KB)