Επικοινωνήστε μαζί μας …

Μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας .

Με το Tηλεφωνικό Kέντρο: 22623-50100,  φαξ: 22620-25406
 
Με το Γραφείο Κίνησης Ασθενών: 22623-50122, 22623-50191, φαξ: 22620-25406
 
Με την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων: 22623-50121, φαξ: 22620-25406