Παλαιότερες λίστες 2018

Λίστα Χειρουργείων από 22-01-2018 έως 28-01-2018

Λίστα Χειρουργείων από 08-01-2018 έως 21-01-2018

Λίστα Χειρουργείων από 25-12-2017 έως 07-01-2018