Υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας με το σύστημα. Ενδέχεται η εφαρμογή να μεταφέρθηκε στο τοπικό δίκτυο.
Clinic Now Ave