Επιστροφή σε Πληροφορίες

Λίστα Χειρουργείου

Τελευταία λίστα προγραμματισμένων Χειρουργείων

Λίστα Χειρουργείου Από 29-1-2018 έως 11-2-2018

 

 

 

 

Κατηγορία Περιστατικού

 

Ημερομηνία

 

Μοναδικός Αριθμός

 

Είδος Χειρουργείου

 

Κλινικής Εξέτασης

 

Χειρουργικής Επέμβασης

 

8

 

Διάνοιξη έλυτρου

 

3

 

26/1/2018

 

30/1/2018

 

9

 

Ανάταξη σφυρού

 

2

 

27/1/2018

 

1/2/2018

 

10

 

Κάταγμα ισχίου-Οστεοσύνθεση

 

2

 

29/1/2018

 

6/2/2018

 

11

 

Κάταγμα ισχίου-Οστεοσύνθεση

 

2

 

30/1/2018

 

6/2/2018

 

12

 

Ογκίδιο -αφαίρεση

 

2

 

30/1/2018

 

8/2/2018

 

13

 

Κάταγμα ισχίου-Οστεοσύνθεση

 

2

 

30/1/2018

 

8/2/2018

 

14

 

Μητρορραγία- Απόξεση ενδομητρίου

 

2

 

28/1/2018

 

29/1/2018

 

15

 

Βουβωνοκήλη Αρ λαστική αποκατάσταση

 

2

 

26/1/2018

 

29/1/2018

 

16

 

Μητρορραγία- Απόξεση ενδομητρίου

 

2

 

29/1/2018

 

30/1/2018

 

17

 

Χολοκυστοπάθεια- Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

 

2

 

26/1/2018

 

31/1/2018

 

18

 

Φλέγμων μαλακών μορίων Δε κάτω άκρου Ακρωτηριασμός μεγάλου δακτύλου

 

2

 

27/1/2018

 

2/2/2018

 

19

 

Σκωληκοειδίτιδα

 

2

 

2/2/2018

 

5/2/2018

 

20

 

Χολοκυστοπάθεια- Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή

 

2

 

30/1/2018

 

5/2/2018

 

21

 

Μόρφωμα αυχένα

 

3

 

30/1/2018

 

5/2/2018

 

22

 

Αρ. σπίλος ράχης και ΠΔΚ

 

2

 

25/1/2018

 

30/1/2018

 

23

 

Τήλος Δε άκρου

 

2

 

26/1/2018

 

1/2/2018

 

24

 

Μόρφωμα αυχένα

 

2

 

2/2/2018

 

6/2/2018

 

25

 

Σπίλος κροταφικής χώρας- μόρφωμα παρειάς

 

2

 

2/2/2018

 

8/2/2018

 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής

 

 

 

Αγάτσας Αντώνιος