Επιστροφή σε Κλινικές Τμήματα

Εξωτερικά Ιατρεία

Γυναικολογικό / Γυναικολογικό Εργαστήριο (Υπέρηχοι-Κολποσκοπήσεις κλπ)

Παθολογικό

Καρδιολογικό – Εργαστήριο (Holter, Triplex)

Παιδιατρικό

Χειρουργικό

Οδοντιατρικό

Ορθοπεδικό

Οφθαλμολογικό

Ιατρείο Πόνου

ΩΡΛ – Ακουογράμματα

Μικροβιολογικό Εργαστήριο – Αιμοληψίες

Ακτινολογικό (Ακτινογραφίες, Υπέρηχοι)

Φυσικής Αποκατάστασης

χοκοινωνικής Υποστήριξης

Δείτε τον προγραμματισμό των Εξωτερικών Ιατρείων