Δελτίο τύπου Γ.Ν. Θηβών. Νέοι Ιατροί Φυσίατρος & Αναισθησιολόγος

1. Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η απόφαση διορισμού του Ιατρού κ. Φαρμακίδη Αλέξανδρου, ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Επ. Β’, στο ΚΕΦΙΑΠ Θήβας. Ο Φυσιατρος θα αναλάβει τα καθήκοντα του προσεχώς, αμέσως μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Το ΚΕΦΙΑΠ της Θήβας επαναλειτουργεί, στελεχωμένο για πρώτη φορά με Μόνιμο Ιατρό Φυσιατρο.

2. Ορκιστηκε και ανέλαβε καθήκοντα, η νέα Μόνιμη Ιατρός, αναισθησιολόγος κ. Κελεπουρη Μαρία .

Καλωσορίζουμε τα Νέα στελέχη στο Νοσοκομείο μας και τους ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΘΗΤΕΙΑ.

Από το Δ.Σ . Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θήβας

Αν. Διοικητής Αντώνης Αγάτσας

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΣΟΧ 1/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για φύλαξη-σίτιση-καθαριότητα

(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 & 107 του Ν. 4461/2017)

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας

του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς – Γενικού Νοσοκομείου Θηβών

Δείτε την ΣΟΧ 01/2019 εδώ → διαύγεια

Δείτε εδώ αναλυτικά την → ανακοίνωση

Δείτε εδώ το → παράρτημα

Κατεβάστε (download) εδώ την → αίτηση υπεύθυνη δήλωση

25 Ιουνίου – Κλήρωση ισοβαθμούντων ΣΟΧ 01/2018

«Την 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή θα πραγματοποιηθεί στη αίθουσα της βιβλιοθήκης του Γ.Ν. Θηβών δημόσια κλήρωση από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων των πινάκων κατάταξης της με αριθμό πρωτ.3302/20-07-2018 ΣΟΧ 01/2018 (Έγκριση Ανακοίνωσης 23864/2018/1/2018/07.12.2018) κατόπιν ένστασης, για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προς κάλυψη  θέσεων ΥΕ Προσωπικού Σίτισης.

Αναλυτικά εδώ → Ανακοίνωση Δημόσιας κλήρωσης

Αναλυτικά εδώ → Αποτελέσματα κλήρωσης

Προκήρυξη τεσσάρων ( 4 ) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία

Προκήρυξη μίας ( 1 ) θέσης ειδικευμένου ιατρού Ακτινοδιαγνωστικής επιμελητή Α’, μίας ( 1 ) θέσης ειδικευμένου ιατρού Ακτινοδιαγνωστικής επιμελητή Β’, μίας ( 1 ) θέσης ειδικευμένου ιατρού Ορθοπεδικής επιμελητή Β’ και μίας ( 1 ) θέσης ειδικευμένου ιατρού Ιατρικής Βιοπαθολογίας επιμελητή Β’ του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για την Οργανική Μονάδα Θήβας του Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ.

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ → διαύγεια

Προκήρυξη μίας ( 1 ) θέσης Επιμελητή Β’ Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Προκήρυξη μίας ( 1 ) θέσης ειδικευμένου ιατρού Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία Επιμελητή Β’  για το ΚΕΦΙΑΠ Θήβας – Οργανική Μονάδα Θήβας του Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ.

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ → διαύγεια