Οκτώβριος 2020 αρχείο

Γ.Ν. Θήβας – Δωρεές – Ευχαριστίες

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑ SUPERMARKET 1 (ένας) Ακουολογικός Θάλαμος. ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ NESTLE ΕΛΛΑΣ A.E. 1 (ένας) Μηχάνημα Ισχαιμικής περίδεσης. ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ELVAL τομέας έλασης αλουμινίου της Elval Halcor Α.Ε. 2 (δύο) βιντεο-λαρυγγοσκόπια. ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ 2 (δύο) monitor παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών. ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ 2 (δύο) αναπνευστήρες ΜΕΘ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 5 (πέντε) σετ Λαρυγκοσκόπια. ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΜΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Α.Ε. 1 (ένα) …

Συνέχεια ανάγνωσης