Ιούνιος 2019 αρχείο

25 Ιουνίου – Κλήρωση ισοβαθμούντων ΣΟΧ 01/2018

«Την 25 Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή θα πραγματοποιηθεί στη αίθουσα της βιβλιοθήκης του Γ.Ν. Θηβών δημόσια κλήρωση από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων, προκειμένου να καθοριστεί η σειρά ισοβαθμούντων υποψηφίων των πινάκων κατάταξης της με αριθμό πρωτ.3302/20-07-2018 ΣΟΧ 01/2018 (Έγκριση Ανακοίνωσης 23864/2018/1/2018/07.12.2018) κατόπιν ένστασης, για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας …

Συνέχεια ανάγνωσης