Μάρτιος 2021 αρχείο

Διακήρυξη Προμηθειών Αντιδραστηρίων Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας ( Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας)

Διακήρυξη για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Αιματολογικών Εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού: → διαύγεια Διακήρυξη  για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών Εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού → διαύγεια Διακήρυξη για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού → διαύγεια