Φεβρουάριος 2020 αρχείο

Προκήρυξη πέντε ( 5 ) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία

Προκήρυξη δύο ( 2 ) θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ακτινολογίας επιμελητή Β’, μίας ( 1 ) θέσης ειδικευμένου ιατρού Χειρουργικής επιμελητή Α’, μίας ( 1 ) θέσης ειδικευμένου ιατρού Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας επιμελητή Β’ και μίας ( 1 ) θέσης ειδικευμένου ιατρού Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας επιμελητή Β’ του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία …

Συνέχεια ανάγνωσης