Πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας ΣΟΧ 1/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για φύλαξη-σίτιση-καθαριότητα

(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 & 107 του Ν. 4461/2017)

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας

του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς – Γενικού Νοσοκομείου Θηβών

Δείτε την ΣΟΧ 01/2019 εδώ → διαύγεια

Δείτε εδώ αναλυτικά την → ανακοίνωση

Δείτε εδώ το → παράρτημα

Κατεβάστε (download) εδώ την → αίτηση υπεύθυνη δήλωση