Δεκέμβριος 2019 αρχείο

Πίνακες κατάταξης ΣΟΧ 1/2019 Γενικού Νοσοκομείου Θήβας

Πίνακες κατάταξης ΣΟΧ 1/2019 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για φύλαξη-σίτιση-καθαριότητα (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 & 107 του Ν. 4461/2017) Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς – Γενικού …

Συνέχεια ανάγνωσης