Προκήρυξη πέντε ( 5 ) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία

Προκήρυξη δύο ( 2 ) θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ακτινολογίας επιμελητή Β’, μίας ( 1 ) θέσης ειδικευμένου ιατρού Χειρουργικής επιμελητή Α’, μίας ( 1 ) θέσης ειδικευμένου ιατρού Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας επιμελητή Β’ και μίας ( 1 ) θέσης ειδικευμένου ιατρού Ιατρικής Βιοπαθολογίας – Εργαστηριακής Ιατρικής ή Αιματολογίας επιμελητή Β’ του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για την Οργανική Μονάδα Θήβας του Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ- Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ → διαύγεια