Δελτίο τύπου – Εναρξη της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων