Γ.Ν. Θήβας – Αποπεράτωση Έργου Θάλαμοι – Κλίνες

Αποπερατώθηκε η δημιουργία κλινικής δώδεκα (12) κλινών και δύο θαλάμων αρνητικής πίεσης προσφοράς των Σωληνουργείων Κορίνθου Α.Ε. για ασθενής με ήπια συμπτώματα ή ύποπτα κρούσματα για Covid-19.

Είμαστε περήφανοι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώσαμε αυτό το έργο για τους συμπολίτες μας.