Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ιατρών με απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας του Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θηβών.