Ευχαριστήρια Επιστολή πρoς NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ