Γ.Ν. Θήβας – Προκήρυξη τεσσάρων ( 4 ) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ → διαύγεια