«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΩΛΗΝΩΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΑ , ΣΤΑΘΜΟ PACS, ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ-ΜΑΦ ΜΕ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ»

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι procurement.png

Τεχνικές προδιαγραφές → εδώ