«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ,ΥΠΕΡΥΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ,ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ, 12ΚΑΚΑΝΑΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΣΤΟΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ, ΣΥΣΚΕΥΗ BI-PAP, ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ»