Μία όμορφη καλημέρα από τα επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας.