Προκήρυξη Θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ
Την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.
επί θητεία στο Βαθμό Επιμελητή Α΄ και Β΄ για το Γ.Ν. Λιβαδειάς – Γ.Ν. Θηβών
(Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας) ως εξής :

α. Θέση μία (1) => Αναισθησιολογίας, Επιμελητή Α΄ και

β. Θέση μία (1) => Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας Φυματιολογίας ή Χειρουργικής, Επιμελητή Β΄ για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) του νοσοκομείου.

Δείτε αναλυτικά όλη την προκήρυξη εδώ → διαύγεια