ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι procurement.png

Για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας
του Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας
.

Δείτε αναλυτικά όλη την προκήρυξη εδώ → διαύγεια