Διακήρυξη με αριθμό : 5633/2022 για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων για το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας.

Δείτε αναλυτικά όλη την διακήρυξη εδώ → διαύγεια