Σεπτέμβριος 2022 αρχείο

Διακήρυξη με αριθμό : 5369/2022 για την προμήθεια αντιδραστηρίων για το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας.

Διακήρυξη με αριθμό : 5369/2022 για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΉΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV 33696500-0 (Αντιδραστήρια εργαστηρίων) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης : 65.000 € (χωρίς ΦΠΑ) για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβας του Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας Δείτε αναλυτικά όλη την διακήρυξη εδώ → διαύγεια