Διακήρυξη υπηρεσιών με αριθμό : 6700/2022 για την αποκομιδή μεταφορά και διάθεση νοσοκομειακών αποβλήτων για το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας.

Δείτε αναλυτικά όλη την διακήρυξη εδώ → διαύγεια