Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την προμήθεια Φυσικού Aερίου προς κάλυψη των αναγκών της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Θήβας του Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας

Δείτε όλη την διενέργεια Α΄ Φάσης εδώ → Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ ΔΙΑΒ Τ.Π – Προμήθεια Φυσικού Aερίου