ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΣΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑΣ)

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ → διαύγεια