Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό Διευθυντή/Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Θήβας