Διακήρυξη με αριθμό : 2661/2023 για την προμήθεια νωπών κρεάτων και πουλερικών για το Γενικό Νοσοκομείο Θήβας.

Δείτε αναλυτικά όλη την διακήρυξη εδώ → διαύγεια