Δελτίο τύπου – Επίσκεψη του κ. Λευτέρη Κτιστάκη στο Γ.Ν. Θηβών