Επίσκεψη του Αν. Διοικητή κ. Κατσαγκόλη Ιωάννη στα γραφεία του Ιατρικού Συλλογου Θήβας