Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (1-1-2023 έως 31-5-2023) Γενικού Νοσοκομείου Θήβας, Ν.4727/2020 αρθ. 82

Πατώντας τον παρακάτω υπερ-σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τον προϋπολογισμό. → εδώ