Αύγουστος 2023 αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΘΗΒΑΣ.

Πατώντας τον παρακάτω υπερ-σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την πρόσκληση. → εδώ