Θέμα: «Διενέργεια Α΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την Αποκομιδή, Μεταφορά και Διάθεση Νοσοκομειακών Αποβλήτων της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Θήβας του Γ.Ν. Λιβαδειάς- Γ.Ν. Θήβας για ένα (1) έτος, CPV 90524400-0,

Δείτε τη διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών → πατήστε εδώ