ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ(4) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΣΤΟ ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ-ΓΝ ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΗΒΑΣ)

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων →  εδώ

Δείτε όλη την προκήρυξη → πατήστε εδώ