Επιστροφή σε Πληροφορίες

Προϋπολογισμός Γενικού Νοσοκομείου Θήβας, Ν.4727/2020 αρθ. 82

Μπορείτε να δείτε τον προϋπολογισμό 2024 → εδώ

Μπορείτε να δείτε τον προϋπολογισμό 2023 → εδώ